top of page

CLASS

III A

SUBJECT

English

Name
RollNo
NB1
PT1
SE1
HY1
PT2
NB2
HY2
SE2
RIDHI CHAUDHARY
1
8
17
7
44
13
9
41
8
SAGAR
2
6
6
5
38
7
8
38
7
AYUSH KUMAR SINGH
3
9
17
9
47
12
10
51
9
SIYA DAHIYA
4
6
6
6
43
12
8
40
6
CHHAYANK
5
10
16
10
44
14
10
49
9
SHIV NAMDEV
6
10
19
10
58
20
10
56
10
DHAIRYA AHUJA
7
10
17
8
52
18
10
51
10
VANSHIKA
8
10
19
10
59
20
10
58
10
SHRUTI SINGH
9
10
20
10
60
20
10
59
10
DIVIJ AHUJA
10
8
20
10
55
20
10
54
10
LAKSHAY
11
6
11
7
36
12
8
42
7
CHAHAT KANOJIA
12
9
9
9
44
16
10
50
7
KAMAL DEEP
13
10
20
10
56
20
10
60
10
PIYUSH SAINI
14
10
17
9
54
20
10
56
10
SHAURYA BHARDWAJ
15
10
19
10
54
20
10
54
10
ALFIYA TAAK
16
8
9
8
36
15
10
42
7
AKSHA
17
9
9
7
44
9
10
50
8
VANSHIKA
18
10
17
8
48
18
10
55
10
KAVYA
19
10
18
10
59
20
10
57
10
GEETANJALI SHARMA
20
7
11
8
45
15
10
48
8
PURVA
21
10
19
9
46
14
8
44
8
NISHITA
22
10
10
6
40
12
10
38
7
YATIN
23
10
10
10
52
17
10
51
8
BHANU SINGH
24
8
4
8
25
12
8
38
6
SUMIT KATARIA
25
10
7
7
32
4
8
39
6
KAIRAV SINGH
26
7
10
7
34
14
8
42
7
KAUSHAL
27
9
9
7
35
5
9
34
6
bottom of page